Direct een kamer met badkamer beschikbaar in kleinschalige woonvorm Huize Wezup

Waarom is Huize Wezup de meest geschikte opvang voor ouderen

met geheugenproblemen.

 

Kleinschalig

HWP is een kleinschalige woonvorm voor maximaal 8 bewoners. Daardoor is het huis

overzichtelijk en kunnen de bewoners veel individuele aandacht en ondersteuning krijgen Het is

prachtig gelegen in het dorp Wezup in Drenthe. De bezielende leiding berust bij een echtpaar en hun dochters,

 

Attitude en aanpak en programma

De opvang is respectvol, begripvol en vooral liefdevol. De aanpak van het team is ondersteunend,

maar ook prikkelend, waardoor de nog aanwezige geheugenfuncties worden gestimuleerd. Ook

lichamelijke activiteiten staan elke week op het programma, zoals elke dag naar buiten, bewegen

zowel in huis als ook in de sportschool in Emmen. Bewoners worden aangesproken op hun

capaciteiten en er is een goede balans tussen activiteit en ontspanning. Regelmatig zijn er uitjes,

waaraan zoveel als mogelijk alle bewoners participeren. Er is elke week een thema, dat in

verschillende activiteiten tot uiting komt, zoals in het groepsgesprek, tekenen of schilderen. De

familie wordt nauw betrokken bij besluiten aangaande de bewoners.

Kortom : een paradijs in het oerwoud van de opvang van ouderen met geheugenproblemen

 

Dhr. Martin Krol  ( De moeder van dhr. Krol heeft in Huize Wezup gewoond).

 

Voor meer informatie www.huizewezup.nl