Niet kijken wat slechter gaat maar steeds de blik op vooruit

Niet kijken wat slechter gaat maar steeds de blik op vooruit!

Onze houding is steeds vooruit te kijken per individu ongeacht leeftijd of aandoening. Steeds weer kijken wat er mogelijk is. Samen bezien of we een haalbaar doel kunnen bereiken. Natuurlijk kijken we of de cliënt het zelf prettig vindt. Veel raakvlakken liggen er bij mensen met een stemmingsstoornis. Somber bij het opstaan en tegen de dag opzien en geen zin in activiteiten. Dhr. T. hebben we geholpen bij het opstaan. ‘s Middags naar de Fysiosport in Emmen en zien een hele andere dhr. T. Van enig vermoeidheid geen sprake meer. Dhr.T. genoot en is tot 23.00u opgebleven in prima stemming en conditie.

Ons motto: Levenskwaliteit teruggeven en terugkrijgen, ondanks de aandoening, gebaseerd op de hoge kwaliteit van onze zorg.

https://www.youtube.com/watch?v=5J27Itk2PbA