De belangen van al onze cliënten worden behartigd door de cliëntenraad. Deze raad is opgericht volgens de richtlijnen van de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018.

De cliëntenraad Huize Wezup komt op voor de belangen van onze cliënten, zodat de zorg in Huize Wezup goed aansluit bij hun wensen en behoeften. De cliëntenraad vergadert 4 keer per jaar. U kunt contact zoeken met de cliëntenraad via info@huizewezup.nl