Dagbesteding ‘De Club met het Wapen’

Huize Wezup en Het Wapen van Aelden gaan samenwerken en bieden onderdak aan ‘De club’

”Een club waar niemand wordt weggestopt, maar waar mensen kunnen genieten van liefde en aandacht”
De voormalige gemeente Zweeloo wordt dankzij inspanningen van Huize Wezup en Het Wapen van Aelden verrijkt met een nieuwe club, waar eenzame en zorgbehoevende dorps- en streekgenoten door de week en/of ’s avonds bijeenkomsten een fijne tijd kunnen hebben.
“Kleinschalige informele bijeenkomsten voor inwoners die wat wind mee kunnen gebruiken, of een bijeenkomst waarin of waarmee we mantelzorgers kunnen ontlasten door verbinding en een moment van ontspanning”, vertellen de initiatiefnemers Anne van der Bijl en Eva Oosting.
Huize Wezup en het Wapen van Aelden voerden onlangs verkennende gesprekken over een nieuw sociaal initiatief en zo ontstond het idee om ‘De club’ op te richten waar dorpsgenoten uit de omliggende dorpen zich via een lidmaatschap aan kunnen verbinden, evenals de bewoners en gasten van de dagbesteding en woonzorg van Huize Wezup.

Meerwaarde is groot

De Club maakt organisatorisch deel uit van Huize Wezup en maakt fysiek gebruik van de faciliteiten van Het Wapen van Aelden. “De meerwaarde is groot: deze vorm van dagbesteding in een sfeervolle entourage geeft de ouderen meer betekenis aan het leven, hun stemming verbetert én ze blijven fysiek en mentaal fitter. Een aantal stakeholders die we onlangs spraken zijn zeer enthousiast.”

Liefde en persoonlijke aandacht

Anne en Eva hebben het al concreet voor ogen: “De Club organiseert in de flank van het restaurant van Het Wapen van Aelden dagelijks tussen 10.00 uur – 16.00 uur bijeenkomsten waar bijvoorbeeld iemand komt spreken over de geschiedenis van Zweeloo, een kookworkshop geeft of een muzikale activiteit wordt georganiseerd. Door en voor bewoners van onze dorpen. Per activiteit nemen er vijf tot maximaal tien personen deel aan de bijeenkomst, want we willen liefde, vriendschap en persoonlijke aandacht schenken aan de deelnemers. Het zorggedeelte is in handen van medewerkers van Huize Wezup en de catering doet Het Wapen van Aelden. Het hotel-restaurant is tijdens de wekelijkse ‘clubdag’ open voor alle bezoek, hotelgasten, feesten en partijen.”
Bij de nieuwe Club krijgt iedereen een warm welkom. Eenzame en zorgbehoevende dorpsgenoten krijgen liefdevolle aandacht. “Een inclusieve club waar niemand wordt weggestopt, maar waar mensen kunnen genieten van liefde en aandacht. Het beste van het team van Huize Wezup dat zich richt op aandacht en zorg, gastvrijheid en heerlijk eten en drinken verzorgd door het team van Het Wapen van Aelden.”
Huize Wezup en Het wapen van Aelden

Huize Wezup richt zich op ouderen, biedt liefdevolle zorg aan mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en leven en biedt dagbesteding aan mensen die zich niet zelfstandig in de maatschappij kunnen redden. Het team van Het Wapen van Aelden richt zich op horeca en gastvrijheid voor bewoners van de Zweeler dorpen én toeristen in onze provincie. Gastvrijheid is dus het thema dat binnen het werk van beide teams hoog in het vaandel staat.
Wanneer je lid bent van De club woon je veelal nog thuis. Mocht dat thuis wonen uiteindelijk niet meer gaan dan heeft een lid van De club voorrang op woonruimte die beschikbaar komt binnen Huize Wezup. Ook kan al in een eerder stadium gebruik worden gemaakt van dagbesteding op de locatie in Wezup zodat de stap om uiteindelijk binnen het Huis te komen wonen veel soepeler verloopt immers kent die persoon de collega’s, medebewoners en de woning al.
Afstand tot arbeidsmarkt

Ook medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt maken volgens Anne deel uit van beide teams. “We proberen dankzij ons initiatief ook voor deze groep passende werkgelegenheid te creëren. Kortom: de Club is exclusief door hoogwaardige liefde, aandacht en eten én inclusief: iedereen is welkom.” Eva vult aan: “En inclusief want iedereen is welkom! Het beste van twee teams is beschikbaar voor dorpsgenoten die hier behoefte aan hebben.”

Kennis maken?

Op donderdag 19 oktober 15 – 17 is iedereen van harte welkom bij Het Wapen van Aelden om kennis te maken met De club, Eva en Anne. Aanmelden is niet nodig. In oes Kraantien zullen we vaker uitnodigingen publiceren voor een kennismaking met De club. Ook aspirant vrijwilligers zijn hier van harte welkom! Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.hetwapenvanaelden.nl of per mail declub@huizewezup.nl