Bij Huize Wezup streven we naar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg en dienstverlening voor onze bewoners. Mocht u echter onverhoopt een klacht hebben, dan staan wij voor u klaar om deze serieus te nemen en naar een passende oplossing te zoeken.

Indienen van een klacht:

U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen bij een vertegenwoordiger van Huize Wezup. Door met elkaar in gesprek te gaan worden de meeste problemen al opgelost.  Het mailadres van de klachtenfunctionaris is: klachtenfunctionaris@huizewezup.nl.

Wanneer u er met elkaar niet uitkomt, dan kunt u uw vraag neerleggen bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris, Zorgbelang Drenthe. Zij zullen neutraal en onafhankelijk optreden om te helpen bij het vinden van een bevredigende oplossing.

Zij zijn bereikbaar via: E-mail: info@zorgbelang-drenthe.nl, Postadres: Annerweg 30, 9471 KV, Zuidlaren. Telefoonnummer 050-727 150 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 16:00). Meer informatie vindt u op: https://www.zorgbelang-drenthe.nl/

Behandeling van de klacht

Na ontvangst van de klacht zal een verantwoordelijke medewerker deze zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen in behandeling nemen. Onze klachtenfunctionaris zal de klacht onderzoeken en streven naar een passende oplossing in overleg met u en Huize Wezup.

Alle ontvangen klachten worden geregistreerd en geëvalueerd om herhaling te voorkomen en onze dienstverlening te verbeteren.

We streven ernaar om klachten op een respectvolle, transparante en constructieve manier af te handelen, met als doel de tevredenheid van onze bewoners te waarborgen en de kwaliteit van onze zorg continu te verbeteren.

Ons volledige klachtenregelement